Liên hệ

  1. Địa chỉ:  Nhà A4 – Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
  2. Điện thoại: 04.22431403
  3. E mail: orientalopen@googlegroups.com