Bộ môn Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật Bản

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Giảng dạy  các môn về Kĩ thuật, phương pháp giảng dạy  tiếng Nhật, rèn  luyện các kĩ năng như  viết  giáo  án,  soạn  giáo  trình… Ngoài  ra,  Bộ môn  Phương pháp giảng dạy  tiếng Nhật Bản  còn phụ  trách hướng  dẫn  sinh viên  thực  tập  sư phạm tại các trường phổ thông.

 

CƠ CẤU  NHÂN SỰ

Gồm 4 giảng viên,  trong đó có 1 tiến sĩ, 2 thạc sĩ. Trưởng Bộ môn:  ThS  Vũ Thị  Phương Châm

 

THÀNH TÍCH NỔI  BẬT

Cán  bộ giáo  viên  Bộ môn  Phương pháp giảng dạy  tiếng Nhật Bản  luôn  hoàn thành mọi nhiệm vụ được nhà trường và khoa giao phó, luôn  đi đầu  trong việc áp

dụng đổi mới phương pháp giảng dạy  .

Nhiều năm đạt   danh hiệu tập thể lao  động  xuất sắc  của  Trường ĐHNN - ĐHQGHN. Giảng viên của  bộ môn đều  đạt  danh hiệu lao động  tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp  cơ sở và cấp  ĐHQGHN,