Bộ môn Dịch tiếng Nhật Bản

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Bộ môn  Dịch  tiếng Nhật Bản  là một  trong sáu  bộ môn  của  Khoa  Ngôn  ngữ  và Văn hoá  Phương Đông,  Trường ĐH Ngoại  ngữ  - ĐHQGHN. Nhiệm vụ chính của  Bộ môn  là đào tạo  cử nhân tiếng Nhật chuyên ngành Biên-Phiên Dịch.  Thế  mạnh của  Bộ môn  là có đội ngũ  giảng viên  hầu hết  được đi đào  tạo  ở nước ngoài  có trình độ cao về chuyên môn  và rất nhiệt huyết trong công tác  giảng dạy.

 

CƠ CẤU  TỔ CHỨC, NHÂN SỰ

Tổng  số giảng viên  hiện nay:  11 người,  trong đó có 10 thạc sỹ.

Trưởng Bộ Môn : ThS. Trần Thị Minh Phương

Số giảng viên  hiện nay  đang đi học tại Nhật Bản:  3 người

 

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

Cán  bộ giảng viên Bộ môn Dịch tiếng Nhật Bản  đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Bộ môn,  góp phần quan trọng trong thành tích  của  nhà trường, trong nhiều năm qua  cung  cấp cho xã hội nhiều nhân lực có chất lượng cao về biên phiên dịch, liên tục không ngừng đổi mới đồng bộ và mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, liên thông, tích  hợp, phù  hợp với thực  tiễn Việt Nam và từng bước hội nhập với khu vực và quốc tế. Bộ môn liên tục đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo biên phiên dịch, trang bị cho các cử nhân những kiến  thức  không chỉ về lý luận mà còn về thực  tiễn để khi các em ra trường có thể  tận dụng tối đa những kiến  thức  đã học ở nhà trường áp dụng vào thực  tế công việc một cách hiệu quả  nhất.

Tham gia tích cực vào công tác biên soạn  chương trình đào tạo mới về chuyên ngành tiếng Nhật phiên dịch nhằm cung cấp cho các cử nhân khối kiến thức chuyên ngành sâu và đa dạng như  tiếng Nhật tài chính, tiếng Nhật y học, tiếng Nhật công nghệ thông tin,  tiếng Nhật luật pháp…

Liên tục củng cố và tăng cường kỷ cương, nền  nếp giảng dạy, học tập. Tăng cường và nâng cao hiệu quả  sinh hoạt chuyên môn của  Bộ môn.

Ngoài  công việc giảng dạy các giảng viên trong tổ Bộ môn còn tham gia tích  cực vào công tác   nghiên cứu khoa học, tham gia các hội thảo khoa học, các buổi sinh hoạt chuyên đề của các chuyên gia nước ngoài  về dịch thuật do nhà trường tổ chức để trao đổi kinh nghiệm và học hỏi, có đề tài NCKH cấp trường và các bài báo đăng trên các tạp  chí Chuyên ngành và Kỷ yếu ĐHNN- ĐHQG Hà nội.

Bộ môn  Dịch  nhiều năm đạt  danh hiệu Tập thể  lao động tiên tiến và Tập thể lao động xuất sắc. Các cán bộ giảng viên  đều  có ý thức  không ngừng vươn lên  để  ngày  càng  có nhiều đóng  góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và  phát triển nhà trường cũng  như Tập thể  Khoa ngày  càng lớn mạnh.