Thông báo về Khóa học Giao tiếp tiếng Nhật thương mại

THÔNG BÁO VỀ KHÓA HỌC GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản - Trường ĐHNN - ĐHQGHN tổ chức khóa học giao tiếp tiếng Nhật thương mại

Thời gian: 9h00 - 12h00 sáng thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần từ 22-10-2017 đến 10-12-2017

Địa điểm: Hội trường 4 Giảng đường B2 - Trường ĐHNN - ĐHQGHN

Có thể ghi danh vào lớp học trực tiếp tại địa chỉ: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNFoSbD8BiHsQmcNy4zLu6OBAKwG2xr392S3qsF6X8Ojig5A/viewform?usp=send_form

Chi tiết tham khảo poster đính kèm

Tệp tin đính kèm: