Thông báo về khóa học Giao tiếp Tiếng Nhật thương mại

THÔNG BÁO VỀ KHÓA HỌC GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản - Trường ĐHNN - ĐHQGHN tổ chức khóa học giao tiếp tiếng Nhật thương mại

Thời gian: 9h00 - 12h00 sáng thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần từ 22-10-2016 đến 13-11-2016

Địa điểm: Hội trường 5 Giảng đường B2 - Trường ĐHNN - ĐHQGHN

Có thể ghi danh vào lớp học trực tiếp tại địa chỉ: https://goo.gl/forms/n7HoKAqcWXIG4viy1

Chi tiết tham khảo file đính kèm

Tệp tin đính kèm: