Công trình Nghiên cứu khoa học

NCKH Sinh viên năm học 2015 - 2016

Hội nghị nghiên cứu khoa học Sinh viên - Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông - năm học 2015 - 2016

Ngày 28-03-2016, tại hội trường Vũ Đình Liên, trường ĐHNN - ĐHQG HN, khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông đã tổ chức Hội nghị NCKH Sinh viên năm học 2015-2016.

Với hơn 35 bài NCKH của các em sinh viên, 11 báo cáo được trình bày tại hội nghị, nhiều bài đạt giải thưởng cao, có thể nói hội nghị NCKH SV của khoa đã thành công tốt đẹp.

Các em sinh viên có thể tham khảo danh sách các đề tài nghiên cứu, bản tóm tắt các đề tài được giải trong file đính kèm.

Đăng kí nhận RSS - Công trình Nghiên cứu khoa học