Lễ kỉ niệm 20 năm giảng dạy tiếng Nhật - 11/2012Các thầy cô khoa NN&VH Phương Đông cùng thầy Nguyễn Hòa - Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại NgữKhóa học chuyên đề lần thứ 7 theo chương trình tài trợ của JF (3-7/3/2014)Tiệc Đón Xuân 2014
Lễ kỉ niệm 20 năm giảng dạy tiếng Nhật - 11/2012Các thầy cô khoa NN&VH Phương Đông cùng thầy Nguyễn Hòa - Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại NgữKhóa học chuyên đề lần thứ 7 theo chương trình tài trợ của JF (3-7/3/2014)Tiệc Đón Xuân 2014

Hoạt động và sự kiện

THÔNG BÁO VỀ KHÓA HỌC GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản - Trường ĐHNN - ĐHQGHN tổ chức khóa học giao tiếp tiếng Nhật thương mại

Thời gian: 9h00 - 12h00 sáng thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần từ 22-10-2017 đến 10-12-2017

THÔNG BÁO TUYỂN GIẢNG VIÊN TIẾNG NHẬT

 

Khoa NN&VH Nhật Bản, Trường ĐHNN-ĐHQGHN tuyển giảng viên tiếng Nhật theo hình thức hợp đồng giảng dạy có thời hạn

 

1.         Số lượng: 03 người

2.         Yêu cầu:

-           Tốt nghiệp bậc đại học trở lên về chuyên ngành tiếng Nhật

-           Có trình độ tiếng Nhật tương đương N1 trở lên

-           Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật, có bằng thạc sĩ trở lên

THÔNG BÁO VỀ KHÓA HỌC GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản - Trường ĐHNN - ĐHQGHN tổ chức khóa học giao tiếp tiếng Nhật thương mại

Thời gian: 9h00 - 12h00 sáng thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần từ 22-10-2016 đến 13-11-2016

Địa điểm: Hội trường 5 Giảng đường B2 - Trường ĐHNN - ĐHQGHN

Tin tức sinh viên

THÔNG BÁO VỀ KHÓA HỌC GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản - Trường ĐHNN - ĐHQGHN tổ chức khóa học giao tiếp tiếng Nhật thương mại

Thời gian: 9h00 - 12h00 sáng thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần từ 22-10-2017 đến 10-12-2017

THÔNG BÁO TUYỂN GIẢNG VIÊN TIẾNG NHẬT

 

Khoa NN&VH Nhật Bản, Trường ĐHNN-ĐHQGHN tuyển giảng viên tiếng Nhật theo hình thức hợp đồng giảng dạy có thời hạn

 

1.         Số lượng: 03 người

2.         Yêu cầu:

-           Tốt nghiệp bậc đại học trở lên về chuyên ngành tiếng Nhật

-           Có trình độ tiếng Nhật tương đương N1 trở lên

-           Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật, có bằng thạc sĩ trở lên

THÔNG BÁO VỀ KHÓA HỌC GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản - Trường ĐHNN - ĐHQGHN tổ chức khóa học giao tiếp tiếng Nhật thương mại

Thời gian: 9h00 - 12h00 sáng thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần từ 22-10-2016 đến 13-11-2016

Địa điểm: Hội trường 5 Giảng đường B2 - Trường ĐHNN - ĐHQGHN

Hoạt động và sự kiện

THÔNG BÁO VỀ KHÓA HỌC GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản - Trường ĐHNN - ĐHQGHN tổ chức khóa học giao tiếp tiếng Nhật thương mại

Thời gian: 9h00 - 12h00 sáng thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần từ 22-10-2017 đến 10-12-2017

THÔNG BÁO TUYỂN GIẢNG VIÊN TIẾNG NHẬT

 

Khoa NN&VH Nhật Bản, Trường ĐHNN-ĐHQGHN tuyển giảng viên tiếng Nhật theo hình thức hợp đồng giảng dạy có thời hạn

 

1.         Số lượng: 03 người

2.         Yêu cầu:

-           Tốt nghiệp bậc đại học trở lên về chuyên ngành tiếng Nhật

-           Có trình độ tiếng Nhật tương đương N1 trở lên

-           Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật, có bằng thạc sĩ trở lên

THÔNG BÁO VỀ KHÓA HỌC GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản - Trường ĐHNN - ĐHQGHN tổ chức khóa học giao tiếp tiếng Nhật thương mại

Thời gian: 9h00 - 12h00 sáng thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần từ 22-10-2016 đến 13-11-2016

Địa điểm: Hội trường 5 Giảng đường B2 - Trường ĐHNN - ĐHQGHN

Tin tức sinh viên

THÔNG BÁO VỀ KHÓA HỌC GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản - Trường ĐHNN - ĐHQGHN tổ chức khóa học giao tiếp tiếng Nhật thương mại

Thời gian: 9h00 - 12h00 sáng thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần từ 22-10-2017 đến 10-12-2017

THÔNG BÁO TUYỂN GIẢNG VIÊN TIẾNG NHẬT

 

Khoa NN&VH Nhật Bản, Trường ĐHNN-ĐHQGHN tuyển giảng viên tiếng Nhật theo hình thức hợp đồng giảng dạy có thời hạn

 

1.         Số lượng: 03 người

2.         Yêu cầu:

-           Tốt nghiệp bậc đại học trở lên về chuyên ngành tiếng Nhật

-           Có trình độ tiếng Nhật tương đương N1 trở lên

-           Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật, có bằng thạc sĩ trở lên

THÔNG BÁO VỀ KHÓA HỌC GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản - Trường ĐHNN - ĐHQGHN tổ chức khóa học giao tiếp tiếng Nhật thương mại

Thời gian: 9h00 - 12h00 sáng thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần từ 22-10-2016 đến 13-11-2016

Địa điểm: Hội trường 5 Giảng đường B2 - Trường ĐHNN - ĐHQGHN